Wie zijn wij?

Wij zijn een groep docenten die het belangrijk vinden dat er goede informatie en lesmateriaal over China beschikbaar is voor het middelbaar onderwijs. Deze kenniswebsite is gemaakt met het vak Chinese Taal en Cultuur als uitgangspunt, maar wij hopen dat ook andere vakken als Geschiedenis, Aardrijkskunde, Maatschappijleer, hier gebruik van zullen maken. De website is ontstaan vanuit de behoefte van het vak Chinees: hoewel cultuurdomein onderdeel is van het schoolexamen, was er geen of nauwelijks lesmateriaal voorhanden. De berg kennis over China maakt het onoverzichtelijk en een hele klus voor docenten om hier zelf invulling aan te geven. Wij hopen en verwachten dat de website bijdraagt aan de professionalisering van het vak Chinees, maar ook aan de kennis over China in het onderwijs.

Auteurs

 • Jan van Benten, docent Aardrijkskunde en Economie.
 • Ardi Bouwers, sinoloog, journaliste en eigenaar China Circle.
 • Wiebe de Graaf, docent Geschiedenis en auteur.
 • Jessica Paardekooper, docent Chinees en medewerker Nuffic.
 • Gwendolyn Tates, docent Chinees, eigenaar ChinaWays, voorzitter Levende Talen sectie Chinees en bestuurslid Netwerk Chinese Taal en Cultuur, Nuffic.
 • Judith Zoetelief, docent Chinees, bestuurslid Levende Talen sectie Chinees en bestuurslid Netwerk Chinese Taal en Cultuur, Nuffic.

Redactie en organisatie

 • Gwendolyn Tates
 • Judith Zoetelief

Gastauteurs

 • Danny Nobel (Chinezen in Nederland), sociaalgeograaf en partner Globi.
 • Lonneke Mennen (Koning Aap), docent Chinees.

Dank aan

Ook zij die belangeloos hun kennis ter beschikking stelden, willen wij hartelijk danken:
 
 • Michiel Ebbing (Sport), eigenaar Kicking Cultures
 • Annelous Stiggelbout (Literatuursuggesties), tolk en vertaler, eigenaar Focus Chinees.
 • Jeroen Wiedenhof (Taal), sino-linguïst, universitair docent Universiteit Leiden.
 • De docenten Chinees die kritisch meedachten tijdens de Nuffic studiedag, en in het bijzonder Jolanda Broekx, Margie Li en Rients van Goudoever voor het ter beschikking stellen van hun literatuuropdrachten.
Prof. dr. Kristofer Schipper danken wij voor het zeer inspirerende gesprek dat wij met hem mochten hebben.
 
Dankzij de LOF (Leraren Ontwikkel Fonds) subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kon deze website tot stand komen. Nuffic faciliteerde ons met sponsoring en met haar organisatorische bijdrage. Ook de Vereniging van Leraren in Levende Talen hielp ons met sponsoring. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar danken wij voor het voeren van de administratie.  De vormgevers Victor! en de website-bouwer Your Online Success danken wij voor hun creativiteit, meedenken en geduld. Deze website is beveiligd met ondersteuning vanuit een goede cyberverzekering