Geschiedenis

China heeft een lange geschiedenis die een belangrijke plaats inneemt bij alles wat wij over China weten en die wij moeten kennen willen we bepaalde ontwikkelingen in China kunnen begrijpen. De geschiedenis leert ons dat China eeuwenlang superieur was aan de rest van de wereld. Uitvindingen als papier, buskruit, kompas en boekdrukkunst, samen met producten van zijde en porselein, vonden hun weg via de zijderoutes naar het Westen. Pas vanaf de negentiende eeuw verloor China haar macht en werd het speelbal van het Westen en Japan. Na ruwweg een eeuw van chaos, burgeroorlog
en mislukte experimenten volgde het herstel. In het huidige China, dat een supermacht geworden is, is de blik toekomstgericht. Maar nog altijd met de geschiedenis als uitgangspunt.

ChineesCultuurplein-illustratie-Geschiedenis-Victorgrafischontwerp

Onderwerpen Geschiedenis