Koning Aap

Misschien heb je wel eens van Koning Aap gehoord? En dan bedoelen we niet de reisorganisatie met dezelfde naam ….. Het kan zijn dat jouw kennismaking met deze held niet eens bewust was: je speelde misschien computer games of je zag animatiefilms gebaseerd op deze figuur, zoals die van Dragon Ball Z. In China is werkelijk iedereen met Koning Aap opgegroeid, zo’n beetje zoals wij allemaal de sprookjesfiguren van Klein Duimpje, Assepoester, Aladin en Robin Hood kennen.

ChineesCultuurplein-illustratie-Literatuur-Victorgrafischontwerp

Leerdoelen

 • Je kan een samenvatting geven van het verhaal van Koning Aap.
 • Je kan een karakteromschrijving geven van Koning Aap en uitleggen waarom hij zo populair is in China.
 • Je kan een aantal elementen aangeven van het boeddhisme en daoïsme die in het verhaal voorkomen.
 • Je kan aangeven wat de historische achtergrond van het verhaal is.

Het verhaal
Koning Aap (Sūn Wúkōng, 孙悟空) is een eigenwijs en ondeugend personage uit een heel bekend verhaal in China: De Reis naar het Westen (Xīyóujì, 西游记). Hij heeft weliswaar magische krachten, maar soms komt hij door zijn gedrag toch in de problemen. Zoals gezegd is Koning Aap erg geliefd in China, zelfs zo geliefd dat de hoofdstukken die over hem gaan ook als apart verhaal bestaan.

Het verhaal De Reis naar het Westen gaat over een boeddhistische monnik, Tripitaka, die vanuit China naar India reist om daar de boeddhistische geschriften te gaan halen. Het is een gevaarlijke reis, maar gelukkig krijgt hij hulp van een aantal personages: Sun Wukong, een aap met magische krachten, Zhu Bajie, een varken, en Sha Wujing, een simpele ziel met het verstand van een waterbuffel. Het verhaal is gebaseerd op de werkelijkheid: de monnik Xuan Zang die in de zevende eeuw naar het Westen afreisde om de boeddhistische soetra’s te gaan halen (zie: De Zijderoute). Dit verhaal, in de zestiende eeuw geschreven, is vaak (her)verteld in allerlei vormen. Het is bijvoorbeeld verwerkt als tv-serie en als strip.

Dit stukje film laat duidelijk de ondeugendheid van Koning Aap zien. Hij is voor niemand bang, zelfs de Boeddha weet hij uit te dagen!

Reis naar het Westen, tv serie uit 1986 (bron: China Daily.com)

Vragen

 1. Het verhaal van Koning Aap is verwerkt als tv-serie en als strip. Noem nog drie vormen waarin dit verhaal opnieuw verteld is, met voorbeelden. Welke trekt je het meest aan? Waarom?
 2. Bekijk de onderstaande reclame van Pepsi Cola. Hoe vind je die? Verklaar waarom een Amerikaans bedrijf in China zo’n reclamefilmpje zou maken. Welk verband kan je vinden met bovengenoemde tv serie uit 1986?

Boeddhisme
Boeddhisme (zie: Filosofie) is een levensbeschouwing waarin mensen verlicht willen worden. Ze geloven dat ieder levend wezen gevangen zit in een aantal werelden. Elke keer als iemand sterft, wordt deze persoon opnieuw geboren in één van deze werelden, bijvoorbeeld in de hel, in de mensenwereld of in de dierenwereld. Dit herboren worden is geen geschenk. De boeddhisten zien elke wedergeboorte weer als een nieuwe lijdensweg: je moet hard werken, je wordt ziek, je wordt oud… en daarna begint alles weer van voren af aan.

Boeddha

Verlichting
Er is een manier om te ontsnappen aan deze constante lijdensweg: verlichting bereiken. Dan moet je leven volgens de leer van Boeddha. Boeddha is zelf ook verlicht geworden en heeft uitgelegd hoe je dit kunt bereiken. Volgens de boeddhisten kan iedereen verlicht worden.

Karma
De wereld waarin je herboren wordt en welke ouders je hebt, wordt bepaald door een onzichtbare wetmatigheid: karma. Elke daad tijdens je leven genereert karma. Als je iets goeds doet, krijg je goed karma; als je iets slechts doet, krijg je slecht karma. Dat goede en slechte karma heeft effect op jouw huidige leven of op een volgend leven. Ook de intentie waarmee je je daden verricht is van belang: een goede daad met een verkeerde intentie zorgt ook voor slecht karma. Een verhaal dat dit heel mooi demonstreert is “De karmische oorzaal van Diamant, de lelijke prinses”. Te vinden in Boeddha, hemel en hel  (vertaald door W.L. Idema) p. 158 t/m 176.

Daoïsme
Het daoïsme (zie: Filosofie) is een levensbeschouwing die leert dat je in harmonie moet leven met de dao (dào, 道), de Weg, het natuurlijke verloop van dingen. Als levend wezen moet je proberen de dao te volgen, dan zal alles je voor de wind gaan. Werk je de dao tegen, dan maak je het jezelf moeilijk en zul je te maken krijgen met ongeluk. Als je bijvoorbeeld in de winter gaat zaaien, kun je nog zo hard werken, maar je zult geen oogst krijgen. Pas als je wacht tot het juiste moment, zullen de zaadjes vanzelf ontkiemen en uitgroeien tot een gewas.

Dichter op een bergtop is een schilderij van de Ming-dynastie kunstenaar Shen Zhou, een groot voorstander van het daoïsme. Je ziet de overweldigende natuur en de nietigheid van de mens. (Bron: Wikipedia)

Volgens de daoïsten zijn er steeds twee krachten aan het werk: yin en yang. Yin staat voor het donkere, koude, vrouwelijke. Yang is precies het tegenovergestelde en staat dus voor het lichte, warme en mannelijke. Deze twee tegenpolen moeten in balans blijven. Als yang bijvoorbeeld binnen je lichaam overheerst, word je ziek. Om beter te worden, moet je dan proberen de balans weer terug te vinden door yin aan te vullen.

Uit Cirkels en rechte lijnen (Ardi Bouwers) over Sun Wukong:

Speelse rebel
Misschien wel de grootste Chinese held aller tijden is de Apen­koning. Deze koning, met een gevolg van talloze kleine behendige aapjes, beschikt over ongekende krachten en beweegt zich supersnel tussen hemel en aarde. In één salto kan hij 50.000 kilometer overbruggen, hij kan zich moeiteloos klonen en ook nog transformeren in 72 vormen. Zo komt hij steeds onverwacht uit de hoek en weet hij zijn tegenstanders altijd te verrassen.

De Apenkoning, zijn naam is Sun Wukong, is het belangrijkste karakter uit een klassieke Chinese roman uit de zestiende eeuw. De Reis naar het Westen weet al eeuwen het Chinese publiek te boeien en is ook nu nog verplichte literatuur op school. De Apenkoning is een geliefde figuur in de Chinese opera en uiter­aard de hoofdrolspeler in talloze films, televisieseries en strip­boeken. Een van de mooiste versies vind ik de animatiefilm uit 1961 van de Shanghai Arts and Films Studio. Voor oudere Chine­zen is die film een jeugdherinnering die ze koesteren: een kleurige fantasie in de grauwe communistische werkelijkheid.

Deze mythische figuur beschikt over bovennatuurlijke krachten. Hij rebelleert tegen de hemel – dus tegen de keizer als zoon van de hemel – met behulp van een gouden staf, waarmee hij kan vechten en de zeeën kan bedwingen. Hij weet draken te verslaan, eist als overwinningsbuit laarzen waarmee hij over wolken kan lopen, maar wordt door de Boeddha gevangengezet. In ruil voor vrijheid beschermt hij een monnik op zijn reis naar het westen, met als doel de Boeddhistische soetra’s uit India te halen. Tijdens de reis worden ze aangevallen door boven­natuur­lijke wezens en door groepjes bandieten, die hij stuk voor stuk weet te verslaan. Na 81 beproevingen keren ze terug in China en wordt de Apenkoning geëerd wegens zijn verdiensten. De Apenkoning zorgt als een vader voor alle kleine, vrolijke aapjes, die dartel spelen in hun groene paradijs – de Berg van Fruit en Bloemen. In de wereld daarbuiten is hij vooral een slimme deugniet die met zijn brutale gedrag het bloed onder de nagels van de gevestigde orde vandaan haalt en er niet voor terugdeinst om prachtige paleizen en tuinen te vernielen. Een vraag die opkomt, is waarom deze ondeugende figuur zo populair is in China. Waarom heeft deze intelligente pestkop, die gezagsdragers brutaal na-aapt, een heldenstatus in China? Is dat een reactie op de sterke nadruk op hiërarchie in de Chinese samenleving of een hang naar het antiautoritaire van bijvoorbeeld het Taoïsme?

Mao Zedong was een groot bewonderaar. Als fervent lezer van de Chinese klassieke literatuur, prees hij de Apenkoning als een held die voor niemand bang was. Diens conti­nue strijd tegen een almachtige keizer was herkenbaar voor Mao. Het zou ook kunnen dat Mao de vaderlijke steun die de koning aan zijn volgelingen gaf waardeerde. Mao streed zelf ‘als een vader’ tegen de onderdrukking van Chinese boeren en arbeiders. De oude orde moest vernietigd worden, zoals de keizerlijke paleizen door de Apenkoning vernield worden. De Apen­koning roept zichzelf – tot ergernis van de keizer – uit tot Grote Wijze van de Hemel. Dat zal Mao aangesproken hebben. Xi Jinping heeft waarschijnlijk minder waardering voor de rebelse held.

De kwaliteiten die Chinezen de Apenkoning toedichten zijn: slim, vindingrijk, speels en niet bang voor gezag. Dat zijn ook kwaliteiten die gewaardeerd worden in zakenmensen. Respect voor autoriteit is in China binnen de eigen groep weliswaar belangrijk, maar als we de Apenkoning als voorbeeld nemen, dan is slimheid een belangrijke eigenschap om in de wijde wereld te kunnen overwinnen. Ondeugend of onconventioneel gedrag ten opzichte van een buitenstaander is in de buitenwereld accep­tabel, als daarmee zakelijk succes te boeken is.

Opdracht Koning Aap

Je hebt bij deze opdracht twee mogelijkheden. Of je leest de fragmenten van het boek van Janwillem van de Wetering (Opdracht A), of je leest – in het Chinees – een verkorte versie van het verhaal: The Monkey King and Journey to the West (Opdracht B).

Opdracht A

Je leest drie fragmenten van het verhaal van Koning Aap: Janwillem van de Wetering (1987), Aap, pagina 7-23, pagina 55-65 en pagina 159-168. Het eerste fragment is het begin van het verhaal. Na het lezen van pagina 7-23 beantwoord je de volgende vragen:

 1. Geef een samenvatting van dit fragment.
 2. Geef een omschrijving van het karakter van Koning Aap.
 3. Verklaar de titel van het verhaal.
 4. Op pagina 14 vraagt de Patriarch welke school Aap wil gaan volgen. Hier wordt duidelijk dat het voor Chinezen mogelijk is om meer dan één geloof aan te hangen. Leg dit uit aan de hand van dit fragment.

Na het eerste fragment haalt Aap allerlei streken uit. Hij haalt zich de woede van allerlei goden op de hals door de perziken van de Onsterfelijkheid op te eten. Na het lezen van pagina 55-65 beantwoord je de volgende vragen:

 1. Geef aan wat de historische achtergrond van dit verhaal is. Wie was de schrijver van het boek, in welke tijd leefde hij? Behoorde zijn boek tot de gevestigde Chinese literatuur? Je moet hier wat research voor plegen.  
 2. Wat wordt er bedoeld met “Westen” in “De reis naar het Westen”?
De monnik Xuan Zang
De wilde ganzen pagode in Xian van waaruit Xuan Zang vertrok
 

Nadat Aap bevrijd is uit de berg, gaat hij met de monnik Tripitaka en de twee andere helpers op weg naar het Westen om de boeddhistische geschriften te halen. Ze beleven allerlei avonturen. Na het lezen van het derde fragment, pagina 159-168, beantwoord je de volgende vragen:

 1. Geef een omschrijving van het karakter van de monnik.
 2. Welke filosofische stromingen zie je in het verhaal terug? Waaraan zie je dat?
 3. Kun je verklaren waarom dit verhaal zo populair is geworden in China?
 4. Vergelijk het verhaal met een westers verhaal dat overeenkomt qua thema.
 5. Vul onderstaand schema in. Let op: niet alle informatie is in het fragment van Aap terug te vinden.

  Boeddhistische monnik Daoïstische monnik
Haardracht    
Kleding    
Wie of wat is het voorbeeld dat je moet volgen?    
Wat moet je proberen te bereiken?    

 1. Welk nieuw inzicht heb je gekregen na het lezen van dit verhaal?

Opdracht B

Bij deze opdracht lees je De reis naar het Westen in het Chinees, in verkorte vorm. Je doet onderzoek en schrijft een boekbespreking waarbij de volgende punten aan de orde komen:

 • Algemene informatie over de Xiyouji: wanneer en door wie is deze geschreven, welk genre literatuur is het. 
 • Het boek: wie zijn de hoofdpersonen, hoe gaat het verhaal (maak hier een onderscheid tussen de originele Xiyouji en de verkorte vorm die jij las), met welk persoon sympathiseer jij het meest?
 • Wat is de rol van het boeddhisme in dit verhaal?
 • Wat is de rol van het daoïsme in het verhaal?
 • Wat kan je vertellen over de held de Apenkoning? Wat zijn de eigenschappen van deze held en hoe valt zijn populariteit te rijmen met de Chinese cultuur en haar nadruk op hiërarchie en gehoorzaamheid? Je leest hiervoor bovenstaand stuk uit het boek van Ardi Bouwers Cirkels en rechte lijnen. Zij beschrijft een aantal Chinese helden als cultuurdragers, waaronder de Apenkoning.

 

Verder lezen

 • Koning Aap:
  Chen, Carol and Meng, Xiaolong. The Monkey King and Journey to the West – 美猴王之西游记. Beijing Language and Culture University Press, 2012. Deze verkorte versie van Koning Aap in het Chinees kan je als bovenbouw leerling Chinees goed lezen!
  Download het boek hier.
 • Boeddhisme:
  W.L. Idema (2004) Boeddha, hemel en hel: Boeddhistische verhalen uit Dunhuang.
 • Drie religies:
  Edward Slingerland (2014) Proberen niet te proberen. (Geeft niet alleen een inzicht in concepten als wuwei, maar legt ook een verband met hedendaagse inzichten.)

 

Verder kijken